• Slide1
  • Slide2
  • Slide4

Despre GAL

Teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” cuprinde un număr de 13 localităţi, din care 12 localităţi sunt cuprinse în judeţul Botoşani şi 1 localitate în judeţul Iaşi. Numărul total de locuitori cuprinşi în teritoriului microregiunii „Colinele Moldovei”, la 1 iulie 2010, este de 66.731 persoane stabile, din care doar 17,88% reprezintă populaţia din mediul urban (Oraşul Flămânzi). Densitatea populaţiei este 69,7 locuitori/km2, uşor mai ridicată în mediul urban.

Teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” include, potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, următoarele Situri de Importanţă Comunitară Natura 2000: ROSCI0076 Dealu Mare Hârlău (pe teritoriul oraşului Flămânzi, comunei Frumuşica, comunei Deleni şi comunei Copălău) şi ROSCI0141 Pădurea Ciornohal (pe teritoriul comunei Călăraşi).

citeste mai mult...

Prezentare LEADER

Abordarea LEADER, prin acţiunile sale specifice va duce la îmbunătăţirea guvernanţei locale şi la promovarea potenţialului endogen al teritoriilor. De asemenea, abordarea LEADER presupune consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de Acţiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor.

Un alt deziderat îl constituie construcţia instituţională în vederea elaborării şi implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale. Strategiile elaborate şi selectate se vor materializa în proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va adăuga cofinanţarea privată.

citeste mai mult...
„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER