Despre GAL

Teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” cuprinde un număr de 13 localităţi, din care 12 localităţi sunt cuprinse în judeţul Botoşani şi 1 localitate în judeţul Iaşi. Numărul total de locuitori cuprinşi în teritoriului microregiunii „Colinele Moldovei”, la 1 iulie 2010, este de 66.731 persoane stabile, din care doar 17,88% reprezintă populaţia din mediul urban (Oraşul Flămânzi).  Densitatea populaţiei este 69,7 locuitori/km2, uşor mai ridicată în mediul urban.

Teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” include, potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, următoarele Situri de Importanţă Comunitară Natura 2000: ROSCI0076 Dealu Mare Hârlău (pe teritoriul oraşului Flămânzi, comunei Frumuşica, comunei Deleni şi comunei Copălău) şi ROSCI0141 Pădurea Ciornohal (pe teritoriul comunei Călăraşi).

De asemenea, în cadrul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” există trei localităţi incluse în Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice: comuna Lunca (cod Siruta 37912, comuna Hlipiceni (cod Siruta 37734) şi comuna Răuseni (cod Siruta 38679).

Localitati partenere

>ALBEŞTI      >BLÂNDEŞTI      >CĂLĂRAŞI      >COPĂLĂU     >DELENI      >FRUMUŞICA

>FLĂMÂNZI      >HLIPICENI      >LUNCA      >RĂUSENI      >STĂUCENI      >SULIŢA      >TODIRENI

Microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” este situată în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, în partea de sud a judeţului Botoşani. Din punct de vedere administrativ, teritoriul microregiunii ocupă 16,11% din teritoriul judeţului Botoşani şi 2,82% din suprafaţa judeţului Iaşi. Microregiunea „Colinele Moldovei” se învecinează cu mai multe localităţi din cele două judeţe amintite anterior:

→ La Nord: comuna Răchiţi (judeţul Botoşani), comuna Unţeni (judeţul Botoşani), comuna Gorbăneşti (judeţul Botoşani), comuna Truşeşti (judeţul Botoşani) şi comuna Durneşti (judeţul Botoşani);

→ La Est: comuna Româneşti (judeţul Botoşani) şi comuna Santa Mare (judeţul Botoşani);

→ La Sud: comuna Andrieşeni (judeţul Iaşi), comuna Plugari (judeţul Iaşi), comuna Şipote

(judeţul Iaşi), comuna Prăjeni (judeţul Botoşani), oraşul Hârlău (judeţul Iaşi), comuna Sireţel (judeţul Iaşi)

→ La Vest: comuna Coşula (judeţul Botoşani), comuna Băluşeni (judeţul Botoşani), municipiul Botoşani (judeţul Botoşani), comuna Cristeşti (judeţul Botoşani) şi comuna Tudora (judeţul Botoşani).

Coordonatele geografice ce delimitează microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” sunt:

→ Limita nordică (comuna Stăuceni, judeţul Botoşani) – latitudine 47° 77`;

→ Limita sudică (comuna Deleni, judeţul Iaşi) – latitudine 47°25`;

→ Limita vestică (comuna Deleni, judeţul Iaşi) – longitudine 26° 39`;

→ Limita estică (comuna Călăraşi, judeţul Botoşani) – longitudine 27° 19`.

Accesul în localităţile componente ale microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” se poate realiza atât prin intermediul căilor rutiere, cât şi prin intermediul căilor feroviare. Astfel, principalele drumuri care deservesc acest teritoriu sunt:

→ Drumul naţional DN28B (Târgu Frumos – Hârlău – Frumuşica – Flămânzi – Botoşani);

→ Drumul naţional DN29D (Botoşani – Stăuceni – Truşeşti – Ştefăneşti);

→ Drumul judeţean DJ292B (Flămânzi – Prăjeni – Plugari – Şipote);

→ Drumul judeţean DJ297 (Silişcani – Blândeşti – Suliţa – Lunca – Todireni)

→ Drumul judeţean DJ292 (Truşeşti – Albeşti – Jijia).

În ceea ce priveşte accesul prin intermediul căilor feroviare, acesta se poate realiza prin localităţile situate în partea de est a microregiunii. Astfel, există staţii CFR în cadrul comunelor Răuseni şi Todireni (calea ferată simplă neelectrificată 608). De asemenea, accesul prin intermediul căilor feroviare se poate realiza şi prin oraşul Hârlău, situat la circa 5 km de comuna Deleni (calea ferată simplă neelectrificată 607).

Microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” este situată la o distanţă de aproximativ 79 km de Aeroportul Internaţional Iaşi.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER