Parteneri

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” este format dintr-un număr de 47 de membrii, din care: 12 comune, 15 societăţi cu răspundere limitată, 1 întreprindere familială, 5 întreprinderi individuale, 1 persoană fizică autorizată, 1 societate agricolă, 2 cooperative agricole, 3 asociaţii a crescătorilor de animale, 5 organizaţii non-guvernamentale şi 2 persoane fizice.
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în componenţă următoarele comune:
→ Comuna Deleni (reprezentant Prigoreanu Dumitru);
→ Comuna Albeşti (eeprezentant Amarandei Mihai);
→ Comuna Blândeşti (reprezentant Ciobanu Eugen);
→ Comuna Călăraşi (reprezentant Vrajotis Elena);
→ Comuna Frumuşica (reprezentant Rădeanu Constantin);
→ Comuna Hlipiceni (reprezentant Luchian Gheorghe Marian);
→ Comuna Lunca (reprezentant Marcu Marcel);
→ Oraş Flămânzi (reprezentant Pitorac Constantin);
→ Comuna Răuseni (reprezentant Olaru Florin);
→ Comuna Stăuceni (reprezentant Epuraş Cozmin Iulian);
→ Comuna Suliţa (reprezentant Ciubotariu Costinel);
→ Comuna Todireni (reprezentant Toma Petru).
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în componenţă următorii reprezentanţi ai sectorului economic:

→ S.C. Carsico-Com S.R.L. (reprezentant Atodiresei Lenuţa);
→ S.C. Pont Impex S.R.L. (reprezentant Bălăoi Simona Elena);
→ S.C. Local Servicii S.R.L. (reprezentant Abăcioaiei Ioan);
→ S.C. C & E Co S.R.L. (reprezentant Davidescu Elvira);
→ S.C. Sava Agriculture Business S.R.L. (reprezentant Sava Dorel Constantin);
→ S.C. Agro Tricom Tin S.R.L. (reprezentant Găină I. Ionel);
→ S.C. Agromec Suliţa S.R.L. (reprezentant Cimbrea Ion);
→ S.C. Traian Frutti S.R.L. (reprezentant Popa Bogdan);
→ S.C. Etalon Construct S.R.L. (reprezentant Munteanu Viorel);
→ S.C. Bucovina Rareş S.R.L. (reprezentant Gîlcă Andrei);
→ S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. (reprezentant Uliniuc Valentin);
→ S.C. Campioserv Agri S.R.L. (reprezentant Cîmpanu Florin-Cristian);
→ S.C. Campos Hera S.R.L. Vatamaniuc (reprezentant Angelica Cristina);
→ S.C. Campioserv Point S.R.L. (reprezentant Archip Dumitru);
→ S.C. Paltifor S.R.L. (reprezentant Morcov Constantin);
→ Puruşniuc C. Florin Cătălin Întreprindere Familială (reprezentant Puruşniuc C. Florin Cătălin);
→ Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală (reprezentant Rebenciuc N. Costel);
→ Aelenei Benoni Întreprindere Individuală (reprezentant Aelenei Elena);
→ Chirian D-tru Constantin Întreprindere Individuală (reprezentant Chiriac Constantin);
→ Murariu A. Petru Întreprindere Individuală (reprezentant Murariu Silvia);
→ Oloeriu Elena Întreprindere Individuală (reprezentant Oloeriu Elena);
→ Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică Autorizată (reprezentant Gherasim Alexandru).
Grupul de Actiune Locala “Colinele Moldovei” include reprezentanţi ai următoarelor organizatii agricole:
→ Societatea Agricolă Agromax (reprezentant Popa Karleta);
→ Poieniţa Agrotur Cooperativă Agricolă (reprezentant Apetrei Lucian);
→ Coopflam Cooperativă Agricolă (reprezentant Baciu Maricel);
→ Asociaţia Crescătorilor de Animale „Jijia” din comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani (reprezentant Tucaliuc Toader);
→ Asociaţia Crescătorilor de Animale „Răsăritul Răuseni” (reprezentant Gherasim Andrei);
→ Asociaţia pentru Creşterea şi Bunăstarea Animalelor din comuna Deleni Iaşi (reprezentant Huc Dinu);
→ S.C. Agromec Suliţa S.R.L. (reprezentant Cimbrea Ion);
→ S.C. Campioserv Agri S.R.L. (reprezentant Cîmpanu Florin-Cristian);
→ S.C. Campioserv Point S.R.L. (reprezentant Archip Dumitru);
→ S.C. Campos Hera S.R.L. Vatamaniuc (reprezentant Angelica Cristina);
→ S.C. Traian Frutti S.R.L. (reprezentant Popa Bogdan);
→ S.C. Sava Agriculture Business S.R.L. (reprezentant Sava Dorel Constantin);
→ Murariu A. Petru Întreprindere Individuală (reprezentant Murariu Silvia);
→ Oloeriu Elena Întreprindere Individuală (reprezentant Oloeriu Elena);
→ Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală (reprezentant Rebenciuc N. Costel)
→ Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică Autorizată (reprezentant Gherasim Alexandru).
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în componenţă următorii reprezentanţi ai sectorului forestier:
→ S.C. Paltifor S.R.L. (reprezentant Morcov Constantin);
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în componenţă următorii reprezentanţi ai sectorului de mediu:
→ S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. (reprezentant Uliniuc Valentin). Firma se ocupa cu colectarea deseurilor nepericuloase (domeniul CAEN 3811), având un impact semnificativ asupra îmbunătăţirii calităţii mediului;
→ Asociaţia Europe Generation 2020 – Filiala Moldova. Asociaţia îşi propune şi dezvoltarea microregiunilor şi elaborării strategiilor integrate pentru dezvoltare sustenabilă prin protejarea patrimoniului cultural şi natural local, consolidarea economiei rurale care înseamnă în primul rând crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale;
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în componenţă următoarele organizaţii nonguvernamentale din alte sectoare decât cel agricol:
→ Asociaţia Sportivă „Suliţaşii” (reprezentant Popescu Bogdan Dumitru);
→ Asociaţia Europe Generation 2020 – FilialaMoldova (reprezentant Neica Oana);
→ Agenţia „Dezvoltare Comunitară Inter-Activă” (reprezentant Balan Semiramida);
→ Asociaţia „Femina” (reprezentant Motriuc Elena Livia);
→ Asociaţia Cultural Sportivă „Trei generaţii” Flămânzi (reprezentant Murariu Petru).
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în componenţă următoarele persoane fizice:
→ Puruşniuc Ionela-Marinela;
→ Ivanov Ciprian.
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” deţine reprezentanţi ai minorităţilor etnice: Agenţia „Dezvoltare Comunitară Inter-Activă”. Aceasta îşi propune să identifice grupurile defavorizate sau marginalizate din punct de vedere socio-economic, politic, cultural educativ şi etnic ce necesită sprijin temperor din partea agenţiei. Totodată, ADCIA îşi propune să prevină şi să combată dicriminările de orice formă şi să identifice, păstreze şi promoveze valorile patrimoniului cultural naţional şi etnic al minorităţilor naţionale. Din numărul total de parteneri ai Grupului de Acţiune Locală „Colinele Moldovei”, 74,5% sunt reprezentanţi ai sectorului privat şi societăţii civile (35 parteneri).
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” respectă criteriul referitor la reprezentarea echilibrată a tinerilor. Astfel, 44,7% din reprezentanţii partenerilor G.A.L. au până în 40 de ani (21 reprezentanţi). Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” respectă criteriul referitor la reprezentarea echilibrată a femeilor. Astfel, din cei 47 de membri G.A.L., 27,7% sunt de sex feminin (13 persoane).

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER